Απορροφητές Τύπου Μαίανδρος

Απορροφητές Τύπου Μαίανδρος
Οι απορροφητές τύπου μαίανδρος χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κυκλωμάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας, είτε σε εφαρμογες χαμηλής ροής. Πετυχαίνουν σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από τους απορροφητές με υδροσκελετό άρπας λόγω του μεγαλύτερου μήκους που πρέπει να διανύσει το θερμικό μέσο, όσο βρίσκεται σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια. Μπορεί να έχει 2,3 ή 4 εξόδους ανάλογα με την εφαρμογή που προορίζεται. Επίσης κατασκευάζονται σε ΚΑΘΕΤΗ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ διάταξη.Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αυτού του τύπου απορροφητών με απορροφητική επιφάνεια χαλκού ή αλουμινίου με υδροσκελετό χάλκινο ή αλουμινένιο. 
Οι απορροφητές αυτού του τύπου μπορεί να είναι με επιλεκτική επίστρωση ή απλής μαύρης βαφής.

 

 

 

 

 

Απορροφητές, μαίανδρος