Απορροφητές Τύπου Άρπας

Απορροφητές Τύπου Άρπας

Οι απορροφητές τύπου άρπας είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος καθώς δίνει τη δυνατότητα χρήσης του συλλέκτη σε απλά θερμοσιφωνικά συστήματα αλλά και σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.

Μπορεί να έχει 2,3 ή 4 εξόδους ανάλογα με την εφαρμογή που προορίζεται. Επίσης κατασκευάζονται σε ΚΑΘΕΤΗ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ διάταξη.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αυτού του τύπου απορροφητών με απορροφητική επιφάνεια χαλκού ή αλουμινίου με υδροσκελετό χάλκινο ή αλουμινένιο.

Οι απορροφητές αυτού του τύπου μπορεί να είναι με επιλεκτική επίστρωση ή απλής μαύρης βαφής.

 

 

 

 

 
 
 
 
Απορροφητές Τύπου Άρπας, υδροσκελετός