Απορροφητές Τύπου Διπλής Άρπας

Απορροφητές Τύπου Διπλής Άρπας
Οι απορροφητές τύπου διπλής άρπας είναι μια σύνθετη δομή ειδική για συλλέκτες υψηλών θερμοκρασιών και ειδικών εφαρμογών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συλλέκτες που προορίζονται για συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Έχει 2 εξόδους και κατασκευάζονται σε ΚΑΘΕΤΗ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ διάταξη.
Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αυτού του τύπου απορροφητών με απορροφητική επιφάνεια χαλκού ή αλουμινίου με υδροσκελετό χάλκινο ή αλουμινένιο.
Οι απορροφητές αυτού του τύπου μπορεί να είναι με επιλεκτική επίστρωση ή απλής μαύρης βαφής.
 
 
διπλή άρπα, απορροφητής