Απορροφητές Ηλιακών Συλλεκτών

Απορροφητές Ηλιακών Συλλεκτών

Τύποι απορροφητών

 

 • Η ευέλικτη γραμμή παραγωγής μας επιτρέπει να παράγουμε απορροφητές προσαρμοσμένους σε οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες ο πελάτης επιθυμεί.

 •  Η κατασκευαστική  διαδικασία τόσο για full plate όσο και για fins απορροφητές βασίζεται στον πιο εξελιγμένο και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και μεθόδους 

 • Τα προϊόντα υπόκεινται σε ποιοτικούς ελέγχους καθόλη τη διάρκεια της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα την υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα των απορροφητών.

 • Οι απορροφητές που παράγουμε με τεχνολογία laser welding, με επιλεκτική επιφάνεια απορρόφησης, άρπα, διπλή άρπα ή μαίανδρο και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο διαμορφωμένο στις εκάστοτε απαιτήσεις και επιθυμίες, είναι η ιδανική επιλογή για ΟΕΜ συλλέκτες.

Απορροφητής

 

 

Συγκόλληση στοιχείων υδροσκελετού

 • Τα στόμια που διαμορφώνονται από την αντίστοιχη μηχανή για τη σύνδεση των σωλήνων ροης με τους συλλέκτες, συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση των υδραυλικών αντιστάσεων για ομαλότερη ροή και βελτιστοποίηση της μεταφοράς θερμότητας .

 • Αυτόματοποιημένη συγκόλληση σε μηχανή CNC.

 • Έλεγχος διαρροών σε πιέσεις 15 bars και 7 bars διαδοχικά.

 

 

 

Πλεονεκτήματα συγκόλλησης με Laser

 • Η απορροφητική επιφάνεια επηρεάζεται θερμοκρασιακά κατά την συγκόλληση μόνο στα σημεία της συγκόλλησης .

 • Τέλεια και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ απορροφητικής επιφάνειας και υδροσκελετού απορροφητή.

 • Μεγάλη παραγωγική ικανότητα της τάξης των 180-200 απορροφητών ανά 8-ωρη βάρδια.

 • Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συλλεκτών άνω των 3m².

 • Δυνατότητα συγκόλλησης σωλήνων Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22 στην επιφάνεια απορρόφησης.

 • Μεγιστοποίηση ρυθμού μεταφοράς θερμότητας.

 • Σε απορροφητή συγκολλημένο με laser υπάρχουν 650-800 σημεία συγκόλλησης ανά μέτρο. Για παράδειγμα σε συλλέκτη 2,00m² υπάρχουν τουλάχιστον 14.250 σημεία συγκόλλησης.

 • Κάθε απορροφητής υπόκειται σε μη καταστρεπτική καταπόνηση για να διαπιστωθεί η ποιότητα της συγκόλλησης.

 

 

Τυποι σύνδεσης

 

 

Απορροφητές Ηλιακών Συλλεκτών