ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας μας συνοψίζεται στα παρακάτω τμήματα παραγωγής:

 

 1. Τμήμα παραγωγής απορροφητών ηλιακών συλλεκτών και εξαρτημάτων (fins, headers).

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής απορροφητών όλων των τύπων: μαίανδρος, διπλός μαίανδρος, άρπα, διπλή άρπα κ.α. Η παραγωγική ικανότητα είναι 180-200 απορροφητές ανά βάρδια.

 

 

 1. Τμήμα παραγωγής συλλεκτών.

Tο τμήμα παραγωγής-μονταρίσματος συλλεκτών έχει δυνατότητα παραγωγής 5 τύπων συλλεκτών σε 5 διαφορετικές διαστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους απορροφητών υπάρχει δυνατότητα παραγωγής άνω των 600 διαφορετικών μοντέλων επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Η παραγωγική δυνατότητα είναι 150-180 συλλέκτες ανά βάρδια.

 

 

 1. Τμήμα παραγωγής βάσεων στήριξης συλλεκτών και συστημάτων.

Παράγονται διαφόρων τύπων συστήματα στήριξης για θερμοσιφωνικά συστήματα και συλλέκτες συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας για εγκατάσταση σε επίπεδες, κεκλιμένες επιφάνειες σε κεραμοσκεπές αλλά και ειδικές κατασκευές για αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 

 1. Τμήμα παραγωγής boilers.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής διαφόρων σχεδίων boiler για θερμοσιφωνικά ηλιακά συστήματα (μέχρι 300 λιτρα) αλλά και boilers για συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας (μέχρι 2000 λίτρα). Η παραγωγική ικανότητα είναι 100-120 boiler ανα ημέρα.

 

   

 1. Τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Το τμήμα αυτό ασχολείται με τον τελικό έλεγχο των προϊόντων που λαμβάνει χώρα διεξοδικά ανά παραγώμενη μονάδα με στόχο τον εκμηδενισμό των παραγωγικών αστοχιών.

 

 1. Τμήμα συσκευασίας.

Στο τμήμα αυτό γίνεται η τελική συσκευασία ανά μονάδα και παλετοποίηση των προϊόντων πριν την αναχώρησή τους για πεισσότερες από 26 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

    

Οι γραμμές παραγωγής περιέχουν τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό:

 1. Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης LASER για παραγωγή απορροφητών ή fins (δυνατότητα συγκόλλησης χαλκού-χαλκού, χαλκού αλουμινίου, αλουμινίου-αλουμινίου).

 2. Αυτόματη γραμμή συγκόλλησης ULTRASONIC παραγωγή fins (δυνατότητα συγκόλλησης χαλκού-χαλκού, χαλκού αλουμινίου).

 3. Αυτόματο συγκολλητικό μηχάνημα υδροσκελετών για χάλκινες σωλήνες ή σωλήνες αλουμινίου.

 4. Αυτόματο διατρυτικό σωλήνων header (28mm, 22mm, 18mm).

 5. Αυτόματο μηχάνημα ελέγχου διαρροών με πρεσσάρισμα τρου υδροσκελετού σε πιέσεις 15 bar και 7 bar διαδοχικά.

 6. Πριόνια κοπής προφίλ αλουμινίου.

 7. Πρέσσα διαμόρφωσης των πλαισίων αλουμινίου.

 8. 4 σταθμούς κατασκευής πλαισίων αλουμινίου.

 9. 2 σταθμούς μοντάζ συλλεκτών.

 10. Αυτόματη μηχανή συσκευασίας.