Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’

Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες

Κατασκευάζουμε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες για κάθε δυνατή χρήση:

  • Ζεστό νερό χρήσης

  • Ηλιακή θέρμανση

  • Θέρμανση πισίνας

  • Ηλιακή ψύξη

Κατασκευάζουμε 2 τύπους απορροφητών:

  • Τύπου άρπας (απλός ή διπλός)

  • Τύπου μαίανδρος (απλός ή διπλός)

*Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συλλέκτες μας είναι συμβατοί και για συστήματα drainback

Συλλέκτες solar flame
Κατάλληλοι για ανοικτό ή κλειστό κύκλωμα
Για πεδία μικρής ή μεγάλης κλίμακας
Υψηλή απόδοση
Ανώτερη ποιότητα

Σειρά SOLO

Χαμηλό κόστος και μέγιστη ποιότητα

Σειρά FMAX

Ένας από τους καλύτερους επίπεδους συλλέκτες που κατασκευάστηκαν ποτέ. 537kWh/m²/έτος (Wurzburg, 50°C)

Σειρά FMAX-TOP

Ένας από τους καλύτερους επίπεδους συλλέκτες που κατασκευάστηκαν ποτέ. 556kWh/m²/έτος (Wurzburg, 50°C)

Σειρά ASL

Ανώτερης ποιότητας συλλέκτης για κυκλώματα φυσικής / βεβιασμένης κυκλοφορίας

OLC200

Η πλέον κατάλληλη επιλογή για θερμά κλίματα. Ιδανικό για ανοικτό κύκλωμα.

Σειρά MSFC100

Συλλέκτης τύπου μαίανδρος. Ιδανικό για μεγάλα πεδία και υψηλότερες θερμοκρασίες

Σειρά MTEC27

Διπλός μαίανδρος, η0,ap=87%. Για μεγάλα πεδία και μεγαλύτερες παροχές. 547kWh/m²/έτος (Wurzburg, 50°C)