Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’

Σειρά MAX

Περιλαμβάνει συλλέκτες FMAX. Διαθέσιμο και σε κιτ χαμηλού προφίλ.

Σειρά ABL

Υψηλής ποιότητας υλικά, πάρα πολύ υψηλή απόδοση.

Σειρά OLS

Σύστημα ανοικτού κυκλώματος με ανοξείδωτο δοχείο