Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης ηλιοθερμικοί συλλέκτες για οικιακή ή βιομηχανική χρήση.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ιδανικά συστήματα για οικιακή χρήση και απλή ενσωμάτωση σε καινούρια δίκτυα ή υφιστάμενα συστήματα.

Ηλιοθερμικά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας