Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας παράγει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

 Παράλληλα βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα σημαντικότερα εργαστήρια δοκιμών (SPF, ITW-SWTNCSR Demokritos, etc) στον κόσμο με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων μας αλλά και την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με τα σημαντικότερα πρότυπα για θερμικά ηλιακά προϊόντα. Μεγάλη γκάμα προϊόντων μας είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα SOLAR KEYMARK και SRCC.

 

   

     

 

Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται ανά κατηγορία, πιστοποιητικά που αφορούν την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας αλλά και ειδικά πιστοποιητικά απόδοσης και αξιοπιστίας. Πατώντας πάνω στα εικονίδια  μπορείτε να δείτε τα αρχεία με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ( για το άνοιγμα των αρχείων αυτών χρειάζεστε τη δωρεάν εφαρμογή Adobe Acrobat Reader).

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ISO 9001:2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ             
IQNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ      
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ                                                 
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ FMAX (10 ΜΟΝΤΕΛΑ)  
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ASL (5 ΜΟΝΤΕΛΑ)     
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛ/ΤΩΝ MSFC100 (ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ / 5 ΜΟΝΤΕΛΑ)    
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ SOLO (10 ΜΟΝΤΕΛΑ)     
SRCC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ       
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ DCL ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ        
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                       
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧ (49 ΜΟΝΤΕΛΑ)    
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABL (20 ΜΟΝΤΕΛΑ)     
SOLAR KEYMARK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPACT (2 ΜΟΝΤΕΛΑ)